måndag 11 februari 2013

Vad tycker Uppsala?

Socialdemokraterna i Uppsala lanserar idag sidan www.VadTyckerUppsala.se, ett nytt dialogverktyg som kommer att skapa möjligheter för Uppsalabor att följa, kommentera och påverka politiska frågor i kommunen. Med mindre än två år kvar till valet kommer det nya dialogverktyget, tillsammans med en omfattande samtalskampanj, att vara av central betydelse när vi ska arbeta fram vår valplattform.

Vi är medvetna om att vi har en läxa att göra för att kunna vinna väljarnas förtroende i valet 2014. Förväntningarna på socialdemokratin är med rätta höga. Därför har vi sedan valet 2010 arbetat i olika grupper med att se över och förnya vår politik. Vi sitter dock inte på alla svar utan istället vill vi initiera en bred diskussion med Uppsalas invånare om vilka önskningar de ställer på politiken i sin vardag.

På VadTyckerUppsala.se kommer Uppsalaborna att fortlöpande kunna följa och lämna synpunkter på aktuella politiska ärenden, ställa frågor och boka in lyssnare. Vi lanserar sidan för att vi ser ett behov av att vidareutveckla det demokratiska samtalet i Uppsala och att genom moderna verktyg minska trösklarna för dialog, engagemang och möjligheter till påverkan.

Den socialdemokratiska ambitionen är att vara Sveriges mest öppna och moderna parti. Det är en uppgift som vi tar oss an med stor ödmjukhet. Att inleda en samtalskampanj och lansera VadTyckerUppsala.se innebär inte att vi är i mål, däremot att vi tar ett steg på vägen. Vi ser nu fram emot en bred diskussion om hur vi bygger Uppsala starkt för morgondagen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar