måndag 28 oktober 2013

Vi behöver fler jobb för Sveriges unga!

För oss socialdemokrater är kampen mot ungdomsarbetslösheten en oerhört viktig uppgift. Ett sommarjobb är ofta den första kontakten en ungdom har med arbetslivet. Flera kommuner, däribland Uppsala, genomför särskilda insatser för att erbjuda ungdomar sommarjobb. Ett jobb på sommaren är en möjlighet att knyta kontakter och samla erfarenhet inför framtida jobbsökande. Det vi behöver fundera på är hur vi kan ge fler unga en möjlighet att jobba på sommaren.

Häromdagen kom en ny IFAU-rapport (Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering) som studerat samtliga elever som slutat ett yrkesprogram på gymnasiet år 2006. Rapporten visar att ungdomar ofta hittar sina första arbeten efter gymnasiet genom de kontakter de skapat på sommarjobb eller extrajobb under studietiden. Sommarjobb under gymnasiet är alltså en viktig väg in på arbetsmarknaden.

Det vi kan läsa i rapporten är att gymnasiestudenterna i undersökningen har 35 procentenheter högre sannolikhet att få sitt första mer varaktiga jobb efter studenten på de arbetsplatser där de jobbat under studietiden, jämfört med elever från samma yrkesprogram och skola som inte har samma yrkeserfarenhet.

Det är också intressant att det inte bara är kontakten med en specifik arbetsgivare som är viktig, utan att även de tidigare jobbarkompisarna kan hjälpa ungdomarna att ”få in en fot” på andra företag.

Den här rapporten lär oss mer om hur tillfälliga anställningar fungerar som en språngbräda mot mer varaktig sysselsättning.

Vi socialdemokrater har till kommunfullmäktige skrivit en motion om att erbjuda elever efter årskurs 9 på högstadiet och årskurs 1 och 2 på gymnasiet feriearbete i enlighet med den modell som finns i Nynäshamn.

I Nynäshamns kommun har det under ett antal år bedrivits ett mycket framgångsrikt samarbete mellan kommunen och näringslivet för att skaffa fram sommarjobb åt skolungdomar. Där är det så att fyra årskullar, de som slutat årskurs 9 på högstadiet till dem som slutat årskurs 3 på gymnasiet, erbjuds sommarjobb och alla som lämnar in en ansökan garanteras arbete. Garantin inkluderar arbete i tre veckor.

Av de sommarjobb som finns i Nynäshamn är 60% inom det privata näringslivet och resterande 40% inom den kommunala verksamheten. Jag tycker att det är en smart politik att samverka med näringslivet för att erbjuda många fler ungdomar sommarjobb!

Beslutet i kommunfullmäktige blev att besvara motionen. Samtidigt kan man kan läsa i Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens handlingar i ärendet om inriktning till feriearbete för 2014 att majoriteten vill undersöka möjligheten att använda "Nynäshamnsmodellen". Därför borde beslutet på kommunfullmäktige blivit bifall till motionen.

Det har blivit populärt att bland alliansföreträdare hävda att vi i oppositionen slår in öppna dörrar när vi driver våra frågor. Men jag väljer att vara glad att majoriteten ser det geniala i våra förslag och bifaller dem, om det så än är bakvägen. Vi behöver fler jobb för Sveriges unga! Jag välkomnar alliansen in i matchen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar