tisdag 5 februari 2013

Förslag för framtidens förskola

Socialdemokraterna presenterade idag nya förslag till partikongressen om framtidens förskola. Förslagen är allmän förskola från två års ålder, högre kvalitet i förskolan, samt att öppna upp förskolan för alla barn. Syftet med förslagen är dels att säkra alla barns rätt till en bra förskola men också att underlätta för föräldrar att arbeta. Jag välkomnar verkligen dessa framtidsinriktade förslag. Det är viktigt både ur barnperspektiv och ur jämställdhetsperspektiv.

Med en välfungerande förskola läggs en god grund för barnens framtid. Tidigare sågs förskolan enbart som barnpassning när föräldrarna arbetade. Idag är den en viktig pedagogisk verksamhet som har stor betydelse för barns kunskapsutveckling. Att göra förskolan allmän från två års ålder, och samtidigt sänka avgifterna, gynnar både barn och föräldrar.

Att investera i kompetenshöjningar för personalen är också en viktig satsning då personalen är förskolans viktigaste resurs. Barnens utveckling gynnas även av de investeringar som möjliggör mindre barngrupper och en högre personaltäthet.

Förskolan främjar även jämställdheten, främst genom att underlätta för både män och kvinnor att arbeta.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar