tisdag 22 september 2009

En oansvarig politik

Nu har så regeringens budgetproposition presenterats. Man kan konstatera att för tredje budgeten i rad justerar regeringen upp prognoserna för arbetslösheten och ned prognoserna för jobben. Jämfört med andra länder ökar arbetslösheten i Sverige snabbare och är nu högre än EU:s genomsnitt. Sverige halkar efter men regeringen lägger ändå inte om politiken. Trots att underskotten i de offentliga finanserna blir över 100 miljarder kronor nästa år sänks skatten med 10 miljarder kronor. Det är fortfarande bara samma gamla skattesänkningar som genomförs som inte leder till fler jobb. Tvärtom. Regeringens politik fungerar inte!

Pengarna som kommer till kommunerna och landstingen är ett nödvändigt tillskott som vi från S-gruppen i SKL kämpat för. Men det är endast ett tillfälligt bidrag under 2010 så kommunsektorn får inte det långsiktiga besked som så väl behövs. Kostnadsanpassningarna måste alltså fortsätta bara för att Anders Borg under valrörelsen nästa år ska kunna dela ut mer pengar. Det är en högst oansvarig politik.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar