måndag 14 december 2009

Moderaterna blandar bort korten

I dagens UNT anklagar Cecilia Forss (M) oss socialdemokrater för att vara emot tillväxt och att agera motstridigt i olika infrastruktursatsningar. Hon är helt fel ute. Att så tydligt försöka blanda bort korten visar bara på moderaternas önskan att dölja sitt eget agerande i frågan.

Förbättringar på Dalabanan som nämns i artikeln ska göras helt med statliga medel, där vi genom Regionförbundets länstransportplan har möjlighet att prioritera mellan olika satsningar. Medfinansiering i planskilda korsningar är ett tydligt exempel på när statligt ansvar (järnvägsstrukturen) och kommunalt ansvar (vägnätet) korsar varandra (!) och båda parterna måste hitta en samverkanslösning.

Citybanan är ett oerhört viktigt infrastrukturprojekt men det är ett statligt ansvar att finansiera genomförandet. Den moderatstyrda regeringen skyller på att pengar saknas och om inte projektet ska läggas i malpåse måste lokala politiker besluta och gå in med stora satsningar. Men pengar saknas inte - regeringen använder dom istället för att genomföra stora skattesänkningar för de rika.

En motfråga till Cecilia Forss är given. När kommunen går in och tar på sig ett statligt finansieringsansvar, var tar ni pengarna ifrån. Ska dagisgrupperna bli ännu större eller lärarna ännu färre? Eller ska skatten höjas?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar