torsdag 26 november 2009

Ett modernt politiskt ledarskap

Mossigt och omodernt! Så vill jag sammanfatta vissa av kommentarerna efter att kommunalrådet Karolina Hilding (FP) meddelat att hon slutar efter valet 2010. Direkt efter hennes tillkännagivande kom dom i mitt tycke oförskämda kommentarerna om att det krävs 80-90 timmars arbetsvecka om man ska vara kommunalråd och man ska "synas jämt".

Det är svårt att sätta en gräns mellan det som krävs för uppdraget i sig och det politiska engagemang som man brinner för, och alla heltidspolitiker lägger ner många timmar i veckan inkluderat alla direkta arbetsuppgifter och alla kvälls- och helgmöten. Men det viktiga är att vi inte ställer orimliga krav på oss själva eller varandra.

För att uppnå våra politiska mål är det väsentligt med en god ledning och styrning. Och det kräver sin man eller kvinna! Ledarskap handlar för mig om att vara tydlig, lyhörd och att föra en dialog. Det handlar om att bygga ett starkt och bra lag där alla får växa och där vi tillsammans delar på arbetsuppgifterna. Ledarskap för mig handlar också om att vara en bra förebild, och det tycker jag inte man är om man jobbar 90 timmar i veckan, oavsett om man har familjeansvar eller inte.

Jag är socialdemokrat och feminist. Jag vill driva en jämställdhetspolitik som flyttar fram positionerna. Vi är två småbarnsföräldrar som tar över ledningen för socialdemokraterna i Uppsala kommun nästa år. En man och en kvinna. Vi är båda av den övertygelsen att vi kan kombinera ett gott politiskt ledarskap med att vara dom bästa föräldrar som finns. Det är vad vi menar med ett modernt politiskt ledarskap!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar