torsdag 24 september 2009

Utmanarrätt eller Hur kunde det gå så fel?

Klockan tre idag sammanträder Barn- och ungdomsnämnden i Uppsala kommun och man ska då behandla den rekordstora utmaningen av barnomsorgen i centrala staden. Totalt vill det privata företaget Helianthus driva åtta förskolor och tre förskolebussar med cirka 500 barn, en verksamhet som omsätter runt 50 miljoner kronor i dag.

Ingen som helst konsekvensanalys finns med i beslutsunderlaget till dagens sammanträde. Förslaget från den borgerliga majoriteten är att anta utmaningen och då kommer en jätteprocess inledas som helt kommer vara inriktat på upphandlingsfrågor. Den kontinuerliga kvalitetsutveckling som förskolorna idag arbetar med kommer helt att skymmas av arbetet med utmaningen. Till det ska också läggas den oro som självklart både barn, föräldrar och personal känner.

Idag finns det en bra mix av kommunala och privata förskolor i centrala staden vilket ger familjer möjlighet att välja den verksamhet som passar dom bäst. Skulle utmaningen leda till att de utmanade förskolorna upphandlas i privat regi försvinner i princip möjligheten att välja en kommunal förskola. Alla som har barn vet att närheten till förskolan är jätteviktig. Det är inget seriöst alternativ att behöva åka en lång väg för att ta sig till en kommunal förskola.

Det finns också ett högt tryck på fler platser inom barnomsorgen. Helianthus är välkomna att starta egna nya förskolor i Uppsala. Varför den borgerliga majoriteten vill slumpa bort den egna verksamheten som är väldigt populär och har erkänt hög kvalitet är ofattbart.

Oppositionen i Barn- och ungdomsnämnden kommer rösta emot förslaget. Om det är barnens bästa man har för ögonen borde majoriteten instämma i avlagsyrkandet!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar