måndag 7 december 2009

Klass och sjuklighet

I Läkartidningen, nr 48, redovisas en studie som analyserat sambanden mellan olika gruppers socioekonomiska status och deras vård- och läkemedelskonsumtion. Resultaten är tydliga. Gruppen med lägst socioekonomisk status hade den högsta läkemedelskonsumtionen och även de högsta vårdkostnaderna såväl vad gäller primärvård som övrig sjukvård.

Studien beskriver också ett exempel från en vårdcentral i Östergötland vars listade i genomsnitt hade den lägsta socioekonomiska nivån i länet. Resultatet påvisar att vårdcentralen har ett socioekonomiskt motiverat behov av en ökning av den ekonomiska ersättningen med 17 procent för vård och 7 procent för läkemedel. Det vill säga om man nu vill fördela resurserna efter befolkningens behov. Det är ingen tvekan om vad vi rödgröna vill - men den borgerliga majoriteten i såväl Uppsala som Östergötland har valt en annan väg.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar