tisdag 24 november 2009

Budgetfullmäktige

Landstingsfullmäktige har nu haft en budgetdebatt i dagarna två. Det har varit en bra debatt som visat på de stora skillnaderna i landstingspolitiken.

Det är intressant att notera att moderaterna på område efter område börjar använda sig av ett traditionellt socialdemokratiskt språkbruk. Erik Weiman (M) talar om vikten om jämlik vård samtidigt som han genomför en politik som leder åt helt motsatt håll. Det handlar inte om att ha privata utförare eller inte, utan om de styrsystem som landstinget har. Den borgerliga landstingsmajoriteten har infört ett ersättningssystem som inte tar hänsyn till vårdtyngd eller socioekonomi. Ger man samma ersättning till alla blir det inte jämlikt eftersom vi har olika behov. Vidare har de infört fri etablering som innebär att landstinget avsäger sig ansvaret för var etableringarna av vårdutbudet i länet finns. Det är i stället de privata vårdföretagen som avgör var de vill etablera sig. Det gör förstås inte vården mer jämlik i länet - utan tvärtom medför det större orättvisor.

Vi rödgröna vill bland annat investera i folkhälsa och Hälsocentraler, ge primärvården ekonomiska möjligheter att utföra sitt viktiga uppdrag som första linjens vård, vi vill utveckla kollektivtrafiken och satsa på det viktigaste vi har - barnen!

Med mindre än ett år till valet 2010 är alternativen mycket tydliga inom hälso- och sjukvårds­politiken. Valet kommer att stå mellan en behovsstyrd, solidarisk sjukvård eller en borgerlig marknadsorientering. Det kommer att stå mellan en hälso- och sjukvård som satsar på förebyggande insatser och en allians som ser hälsan som en privatsak.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar