onsdag 16 september 2009

En höstdag i Stockholm

Partikongressen närmar sig och förberedelserna är i full gång. Valfrågor ska dryftas och många politikområden diskuteras. Idag har distrikten i Mälardalen samlats i Stockholm och bland annat samtalat om för oss viktiga frågor som skolan, infrastruktur och bostäder.

Skolfrågan kommer bli stor på kongressen och viktig i valrörelsen. Det handlar både om kvaliteten i skolan och om förhållandet mellan kommunala skolor och fristående skolor. Situationen vad gäller de fristående skolorna ser olika ut runt om i Sverige men i Uppsala har de fristående skolorna sin självklara plats och som förälder och elev är det naturligt att man väljer skola. Driftsformen är inte det viktiga för medborgarna utan vilken kvalitet som skolan har. För att garantera kvalitet är det viktigt med insyn, tillsyn och uppföljningar i alla skolor. Det är också viktigt att skolorna ges lika villkor och skyldigheter och att regelverken är desamma oavsett utförare. Ingen skola borde till exempel kunna neka en elev med funktionshinder att börja med hänvisning till kostnadsskäl. Kommunen har vidare ett ansvar för finansieringen av skolan och därför måste de nuvarande reglerna för etablering av nya skolor skärpas. Jag vill ha skolor som ger alla elever möjlighet att växa, utmana och överträffa sina egna förutsättningar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar