fredag 18 september 2009

Ett rödgrönt samarbete

Idag presenterade jag tillsammans med Ilona Szatmari Waldau (V) och Niclas Malmberg (MP) de första stegen för en gemensam rödgrön politik för Uppsala. Vi är ett tydligt alternativ till den nuvarande borgerliga majoriteten.

Under nästa mandatperiod vill vi satsa på mindre barngrupper och fler personal i förskola och skola. Vi menar också att de nuvarande regerna för etablering av fristående skolor måste skärpas. För att främja en aktiv fritid och ökad delaktighet för barn och unga vill vi bland annat starta ett projekt som är inriktat på integration och tidiga insatser samt höja stödet till barn- och ungdomsverksamhet.

För äldre vill vi utveckla arbetet med uppsökande verksamhet för att arbeta förebyggande och förhindra social isolering och öka medbestämmandet över innehållet i hemtjänsten.

Vi lyfter klimatfrågan som vår tids ödesfråga och vill satsa på att utveckla kollektivtrafiken och ta de första stegen mot en spårburen trafik i Uppsala. Vi säger också nej till ett lågprisflyg på Ärna.

Vi vill föra en bostadspolitik för delaktighet och integration, genom bland annat en aktiv markpolitik och att använda vårt eget Uppsalahem mer kraftfullt. Vi vill ha fler hyresrätter i hela kommunen. Vi vill också utveckla det klimatsmarta byggandet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar