torsdag 17 september 2009

Kvalitet i vården

Har idag varit på möte med SKL:s sjukvårdsdelegation. På s-gruppen innan sammanträdet diskuterade vi bland annat Ylva Johanssons förslag till Nationell kvalitetscertifiering av vårdgivare. Förslaget är nu ute på en remiss och jag är övertygad om att många bra synpunkter kommer lämnas in som gör förslaget än bättre.

För frågan om kvalitet är oerhört väsentlig. Vi behöver vässa de instrument vi har för att utveckla kvalitetsarbetet inom vården. En viktig del är de Öppna jämförelser som SKL publicerar. Jämförelser skapar en väldig drivkraft inom verksamheterna att nå bättre resultat.

Vi behöver också hitta nya sätt att garantera att alla vårdgivare, både offentliga och privata, håller en hög kvalitet och att du kan känna dig trygg i det. Ett svar på det kan vara Ylvas kvalitetscertifiering. Det ska bli spännande att se det färdiga förslaget.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar