måndag 3 oktober 2011

Barnrättsveckan

Idag är det internationella barndagen och hela den här veckan uppmärksammar Uppsala kommun Barnrättsveckan.

Under förmiddagen idag har jag samtalat om barns situation i Uppsala med Anna Hedh, EU-parlamentariker (S) och Ida Bylund Lindman, Barnombudsman i Uppsala.

Frågorna är många och alla oerhört angelägna. Den ökande barnfattigdomen, hur man jobbar med barn som utsätts för olika övergrepp, barnkonventionen som svensk lag, barnkonsekvensanalyser för att bara nämna några.

Frågan om barns rättigheter och uppväxtvillkor är för mig den viktigaste politiska frågan. Vill du vara med och arbeta med dessa frågor? Hör i så fall av dig!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar