tisdag 18 oktober 2011

Det ekonomiska läget

Det ekonomiska läget ser allt mer bekymmersamt ut för Uppsala. Skuldkrisen i Europa har vandrat in i svensk ekonomi och vår produktion krymper. På arbetsmarknaden ser vi en försämring, istället för en svag förbättring som tidigare prognoser sa, och det slår direkt mot antalet arbetade timmar och vårt skatteunderlag. Utöver det har vi nu i Uppsala en för hög nettokostnadsutveckling och vi har underskattat pensionskostnaderna.

Sammantaget betyder det här att vi går in i 2012 med betydligt sämre förutsättningar än de vi räknade med när budgeten antogs i juni. Dom senaste prognoserna säger att vi tappar i storleksordningen 75 miljoner kronor jämfört med budget.

I det här läget vore det att ta ansvar om vi reviderade budgeten inför nästa år och tydligt visar våra prioriteringar och var vi vill lägga det lilla reformutrymme som finns kvar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar