onsdag 19 oktober 2011

Rundabordssamtal om innovation

Innovationsbroturnén är en serie rundabordssamtal runt om i Sverige för att diskutera innovationer och framtidens tillväxtföretag samt göra inspel till Forsknings- och innovationsstrategin. Innovationsbron är inbjudare och Näringsdepartementet deltar samt aktörer från regionerna.

Här i Uppsala träffades vi imorse och efter en frukostmacka hade vi två intensiva timmar då vi diskuterade:

-Hur kan vi säkra ett kvalificerat flöde av nya innovativa affärsidéer?
-Hur utvärderar vi affärsidéer som har potential att bli tillväxtföretag?
-Finns idag kända tillväxthinder varför tidiga start-ups inte växer?
-Samarbetar vi idag optimalt för att maximera utväxling av de insatser vi gör?

Vi identifierade ett antal utmaningar, bland annat att flöden av intressanta affärsidéer i tidig verifieringsfas kraftigt har minskat, att det tidiga såddkapitalet inte räcker samt internationalisering – hur får vi omogna företag att ta steget ut på en internationell marknad.

Vad är då innovation? Jo, nya sätt att skapa värde, nya lösningar på ett behov eller en efterfrågan.

Varför är innovation viktigt? För att möta globala samhällsutmaningar krävs nytänkande. Innovationer ger jobb och konkurrenskraft åt Sverige i en global kunskapsekonomi. Och det är ett sätt att även i framtiden leverera samhällstjänster med kvalitet och effektivitet, när vi har stora åtaganden men begränsat med resurser.

Det jag framförallt tar med mig från dagens möte är tre saker.

Det första handlar om finansiering. Den så kallade "Dödens dal" har vuxit, det vill säga att företag i start-up fasen har väldigt svårt att få tag i finansiering. Hur kan vi få mer kapital överhuvudtaget in i systemet och hur kan vi attrahera mer privat kapital?

Den andra frågan handlar om jämställdhet – var tar de kvinnliga idéerna vägen? Fördelningar av såddfinansieringsinsatser visar tydligt att det är en överväldigande majoritet av män som får finansiering. Vad ska vi ha för strategi för att kunna använda oss av den outnyttjade potential som kvinnor utgör?

Och till sist - blanda inte ihop innovationspolitik med regionalpolitik. Om loket tappar energi så drabbar det hela landet. Det är tydligt att Uppsala är förfördelat i de innovationsfinansieringssystem som finns. Det finns någon tanke om att det går så bra för Uppsala i alla fall och vi får därför klara oss själva. Men vi var eniga på mötet idag att om man ska få en god skörd bör man vattna där det växer. Och Uppsala växer!

1 kommentar:

  1. patrik hedlund20 oktober 2011 00:12

    Man kanske skulle införa något slags mentorssystem för innovation där mer erfarna entrepenörer hjälper nya innovatörer.

    Vad gäller finansiering så kan något liknande draknästet vara en ide, dvs att ha ett forum där innovatörer har en chans att få presentera sina ideer. Kanske i samarbete med Almi och Stuns.

    SvaraRadera