fredag 21 oktober 2011

Politik för framtiden med S

I dagens UNT skriver jag och Erik Pelling följande svar på en artikel från två moderata företrädare:

Robin Kronvall och Christoper Lagerkvist (båda M) är nyfikna på vår politik (UNT 14/10). Det intresset välkomnar vi. Socialdemokraternas politiska linje för Uppsala kan sammanfattas med att vi vill få ut maximalt av varje gemensam skattekrona i arbetet med att möta de problem som kommunens invånare ser. Det handlar om att föra en ansvarsfull ekonomisk politik som genomsyras av insikten att det är bättre att agera förebyggande än att försöka åtgärda problem i efterhand.

Uppsala är i många avseenden en fantastisk kommun att bo och leva i. Samtidigt har vi flera stora utmaningar framför oss. Det handlar bland annat om att komma till bukt med den höga ungdomsarbetslösheten, som till stor del orsakas av att många i dag hoppar av gymnasiet. Vår ambition är att alla unga ska ta en gymnasieexamen. Förutsättningarna för det skapar vi i förskolan och grundskolan.

Får vi fler unga att komma motiverade till gymnasiet kommer fler också att klara studierna. Därigenom läggs grunden för att fler människor i alla avseenden ska kunna vara delaktiga i samhället. Vi vet hur viktigt det är att få in den där första foten på arbetsmarknaden och i vuxenlivet. Därför vill vi erbjuda alla ungdomar i nian på högstadiet samt i ettan och tvåan på gymnasiet ett feriearbete.

En grundförutsättning för att nå ett Uppsala där fler har möjlighet att både jobba eller studera vid något av våra två universitet är att det finns någonstans att bo. Därför behövs det fler nya lägenheter, såväl hyresrätter som bostadsrätter, för studenter som flyttar hit, unga som flyttar hemifrån och för dem som lämnar sina hus men vill bo kvar i området. Med egen mark i strategiska lägen får kommunen bättre förutsättningar att tillsammans med andra markägare och exploatörer bygga bort bostadsbristen och främja näringslivsklimatet i Uppsala.

Tidiga insatser i skolan, bekämpning av ungdomsarbetslösheten och fler bostäder för att främja jobb, tillväxt och välfärd – det är några av Socialdemokraternas mest prioriterade frågor i Uppsala.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar