tisdag 27 september 2011

Kunskap är makt

Vi socialdemokrater vill bygga en kunskapsbaserad ekonomi och lyfter behovet av ökade investeringar i utbildning och forskning. Vid sidan av att vilja utöka antalet studieplatser är det också viktigt att bredda rekryteringen till högre studier så att fler ungdomar från studieovana hem läser vidare.

I dagens UNT skriver Karin Nordlund (ordförande i Uppsala studentkår), med flera, en debattartikel om social snedrekrytering. Frågan är viktig och åtgärden i form av ökad information i en webbkampanj riktad till gymnasieelever är ett steg i rätt riktning. För ökad information och kunskap är väldigt viktigt för att få fler att ta steget in i högre studier. Det tillsammans med en god tillgång på studentbostäder och ett bra studiestödssystem som gör att inte bara 19-åringen utan också den ensamstående tvåbarnsmamman kan studera.

Kunskap är makt, och kunskapen blir inte mindre för att man delar den med andra!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar