torsdag 13 oktober 2011

Mayors for Peace

Städerna Hiroshima och Nagasaki anfölls med atombomber år 1945. Hiroshimas borgmästare Takeshi Araki tog år 1982 initiativ till att bilda ett nätverk av städer och kommuner över hela världen med budskapet: Aldrig mer ska invånarna i en stad utsättas för sådana fasansfulla lidanden som drabbade Hiroshima och Nagasaki. Nätverket kallas Mayors for Peace
http://www.mayorsforpeace.org och har idag ca 5000 anslutna städer och kommuner över hela världen. Syftet med Mayors for Peace är att föra fram kravet att vi i det civila samhället vill slippa hotet om kärnvapenkrig. Därför måste kärnvapnen tagas ur funktion. Mayors for Peace är en registrerad NGO vid FN och har konsultativt stastus i ECOSOC.

Det finns fortfarande ca 20.000 kärnvapen i världen, varav minst 2000 i högsta beredskap. Ett kärnvapenkrig någonstans i världen, även långt borta från Sverige, skulle få direkt kännbara effekter även för invånarna här i Sverige. Hittills har 22 svenska kommuner anslutit sig till detta upprop. Den senaste var Norrköpings kommun. Anslutningen medför inga förpliktelser av något slag.

Under eftermiddagen idag anordnades ett möte för att beskriva verksamheten lite närmare. De som inbjöd till dagens möte har sedan många år varit engagerade i freds-och antikärnvapenarbete och ville informera om Mayors for Peace och varför de anser det vara dags för Uppsala kommun att ansluta sig till detta nätverk. Tackade ja till inbjudan och deltog på mötet gjorde jag och Anna-Karin Westerlund (M) och vi var både överens om att det var ett viktigt initiativ och något som verkligen passar in i bilden av Uppsala som Fredsstad.

Samtalen om detta kommer fortsätta. Och det är viktigt. För något som kan tyckas vara ett ganska litet steg för Uppsala kan vara ett viktigt steg i arbetet för ökad fred, demokrati och för vår gemensamma säkerhet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar