tisdag 4 oktober 2011

Investera i utbildning

Politik är att vilja, och att välja. När Sverige befinner sig i en besvärlig ekonomisk situation är det viktigt att politiken gör kloka val. Vi socialdemokrater anser att politiken ska koncentrera sig på de åtgärder som ställer om Sverige till en globalt konkurrenskraftig kunskapsbaserad ekonomi. Den kunskapsbaserade ekonomin börjar i en skola där alla barn lyckas och den förutsätter att alla människor har möjlighet att utbilda och vidareutbilda sig.

Resultaten i skolan har sjunkit fem år i rad och försämringarna sker samtidigt som likvärdigheten i skolan minskar. Elevernas sociala bakgrund spelar allt större roll för hur bra det går för eleverna.

Ingen skola kan vara bättre än kvaliteten på dess lärare. Lärarnas kompetens är den viktigaste faktorn för elevernas studieresultat. Vi socialdemokrater vill därför höja resultaten i skolan genom att investera i lärarnas kompetens. Det ska gå att göra karriär som lärare. Den som tar på sig ett extra ansvar för att höja resultaten i skolan ska premieras för det. För att vända utvecklingen i skolan måste också rektorer få mer tid till att fokusera på sin roll som pedagogisk ledare. Sammantaget investerar vi Socialdemokrater i vår skuggbudget i Riksdagen 2,4 miljarder miljoner kronor 2012-2015 utöver regeringens nivå för att höja resultaten i skolan.

Det är bara drygt 75 procent eleverna som fullföljer sin gymnasieutbildning inom tre eller fyra år. I detta allvarliga läge har regeringen föreslagit kraftiga budgetnedskärningar på gymnasieskolan med 675 miljoner kronor 2012. Vi accepterar inte regeringens nedskärning och investerar istället lika mycket i gymnasieskolan.

Alla ansvariga regeringar måste kunna svara på frågan av vad vi ska leva i framtiden. Vårt svar är av kunskap och kreativitet. Utbildning är nyckeln till framtidens jobb och konkurrenskraft, men också till människors frihet att forma sina egna liv. När företag inte kan rekrytera personal med rätt kompetens kan vi inte stå och se på. Vi investerar därför i 36 200 fler studieplatser inom vuxenutbildning, folkhögskola, yrkeshögskola och högskola.

Att satsa på fler studieplatser på högskolor och universitet är dock inte tillräckligt. Kvaliteten i utbildningen behöver också höjas, särskilt inom humaniora och samhällsvetenskap som ofta har så lite som fyra timmars lärarledd undervisningstid i veckan. Möjligheterna till praktik behöver också öka och vi investerar därför 300 miljoner kronor årligen i högre kvalitet i högskolan.

Med de låga utbildningspolitiska mål som regeringen har är det begripligt att de satsar på en sänkt restaurangmoms. Men det är inte försvarbart. Regeringen avstår från att investera i det som bygger Sverige starkt. För oss socialdemokrater är valet enkelt. Tillväxt och välfärd förutsätter en hög utbildningsnivå i hela befolkningen. Vi väljer därför att investera i utbildning.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar