torsdag 15 september 2011

Grön Flagg

Jag har idag haft en härlig eftermiddag på Rackarbergets förskola. Förskolan har jobbat hårt och nu lyckats med att få både Grön Flagg och blivit kvalitetscertifierade enligt Qualismodellen.

Qualis är en modell för att säkerställa förskolans kvalitet och syftet är att ständigt förbättra arbetet och öka kvalitén.

Grön Flagg är en märkning som visar att förskolan aktivt arbetar med miljöfrågor. För att få märkningen har förskolan arbetat utifrån ett tema och fem delmål. Temat är kretslopp och delmålen sopsortering, så och skörda, undersöka årstiderna, börja egen kompost och att upptäcka och undersöka vad vi får från naturen.

Efter lite tal klippte vi ett band och sen var det underhållning och fika. Ett stort grattis till alla barn och all personal som jobbat så bra och som planerat en så fin fest. Tack för att jag fick vara med!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar