måndag 26 september 2011

Respekten för fullmäktige

Kommunfullmäktiges sammanträde är nu i full gång och vi har precis haft en debatt om jämställdhetsintegrering i Uppsala kommun. Vi har många viktiga frågor på dagordningen - den om jämställdhetsintegrering, om att utveckla Gränbyparken, om att välja vårdboende och om äldres rätt till en kontaktperson som talar det egna modersmålet. Men alla frågor är väckta av oss socialdemokrater, eller vänster- och miljöpartiet. Majoriteten har inte lyckats ta fram något beslutsärende till kommunfullmäktige. Så viktigt tycker dom att kommunens högsta beslutande organ är.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar