fredag 16 september 2011

Friskoleturne

Idag inledde jag en serie av besök på friskolor i Uppsala kommun. Med ambitionen att fördjupa kunskapen om friskolornas verksamhet kommer jag att träffa både rektorer, lärare och elever. Besöken utgör en del i utvecklingen av den skolpolitik som vi Socialdemokrater i Uppsala kommer att gå till val på 2014.

Dagens besök gick till Kunskapsgymnasiet där jag fick en bra genomgång av skolans verksamhet och vi hade också en mycket bra diskussion om skolpolitik.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar