tisdag 20 september 2011

En saftig krognota

"Den största reformen i den budget som idag presenterats, sänkt krogmoms, saknar helt påvisbara effekter på tillväxt och sysselsättning. Erfarenheterna från en motsvarande momssänkning på frisörtjänster i Finland visar att varken efterfrågan på frisörtjänster eller sysselsättningen inom branschen påverkades. Även Konjunkturinstitutet och Finanspolitiska rådet ifrågasätter om den här åtgärden kommer att ge några nya jobb överhuvudtaget" -Tommy Waidelich, ekonomisk-politisk talesperson (S).

Många höjer också på ögonbrynen över regeringens konjunkturbedömning. För ett par veckor sedan pratade Anders Borg, med stort allvar om skuldkris och hot mot svensk ekonomi. I budgetpropositionen beskrivs en dip 2012 och därefter ökad tillväxt och lägre arbetslöshet. Mycket talar för att vi har en nedgång av betydande djup och bredd framför oss. Många av våra viktigaste exportmarknader är indragna i mycket svåra statsfinansiella problem. Ska man då tro på Anders Borgs bedömning av läget från 2013 och framåt?

Enligt en färsk undersökning från riksdagens utredningstjänst är utanförskapet kvar på i princip samma nivå som år 2006. Det mätt med samma definition på utanförskap som moderaterna själva använde i valrörelsen 2006. Att 1,2 miljoner människor lever i utanförskap när vi står inför en period med ökande arbetslöshet är mycket oroande.

Ikväll har Gunnar Hedberg kallat till krismöte i kommunen för att med sina allianskollegor i majoriteten diskutera det ekonomiska läget och effekterna för Uppsala. Beskeden från regeringen kan inte vara vad alliansen i kommunen innerst inne önskar. För inte kan en saftig krognota vara lösningen på de ekonomiska problemen?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar