tisdag 13 november 2012

Att pendla mellan hopp och förtvivlan

Att frågan om pendlarnas situation väcker starka känslor och väcker engagemang är tydligt. Men så handlar det ju om så grundläggande frågor som om hur man ska få livet att gå ihop. Att inte veta om man kommer till jobbet i tid, att riskera att missa viktiga möten eller föreläsningar eller att i panik ringa förskolan eller skolan och säga att man blir sen för tåget står stilla. Det är vardagen för många pendlare och så kan vi inte ha det.

Uppsala-Stockholmregionen är landets tillväxtmotor och många människor vill bo, leva, arbeta, studera och skaffa familj här. För att det ska fungera krävs en kollektivtrafik som möter de önskningar och behov resenärerna har på snabbhet, bekvämlighet, service och i dagsläget framförallt pålitlighet.

Vi socialdemokrater har nu tagit initiativ till ett pendlarnätverk som kommer driva och väcka opinion kring frågor för en välfungerande, snabb och pålitlig tågtrafik till och från Uppsala vilket möjliggör ett hållbart pendlande. Igår kväll arrangerade nätverket ett öppet möte på Katalin för att belysa frågan. ABC rapporterar från mötet här och UNT skriver om det här.

Under mötet framkom många saker som kan förbättra situationen. Det handlar om ökat underhåll, om bättre information till resenärer och om investeringar. Både i tåg men även på sikt fyra spår från Uppsala till Stockholm. En sådan investering skulle också öppna för möjligheten till ett tågstopp i Bergsbrunna och med ett sådant "Uppsala Syd" helt nya möjligheter för oss som kommun att bygga fler bostäder där.

Det är som Anders Ygeman, (S) ordförande i riksdagens trafikutskott sa igår: "Vi behöver både investeringar, reinvesteringar och ökat underhåll på vår mest pendlade sträcka i landet." Det tror jag alla som pendlar mellan hopp och förtvivlan instämmer i.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar