måndag 26 november 2012

Starkt resultat av fel orsaker

Det är svajigt i kommunens ekonomin nu. Helårsprognosen visar på ett överskott om 138 MKr. Det ser bra ut men om vi analyserar siffrorna ser vi att uppdragsnämnderna redovisar -91 MKr och produktionsstyrelserna -53 MKr. Att vi ändå klarar ekonomin beror på intäkter av engångskaraktär, som återbetalningen av AFA pengarna och högre skatteintäkter än väntat.

Den nämnd som visar det enskilt största underskottet (-72 MKr) är utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden. En stor del härrör till försörjningsstöd och i Uppsala är arbetslöshet skälet bakom behovet av bistånd för 41 % av hushållen.

Mellan åren 2008 och 2012 har andelen som saknar ersättning vid arbetslöshet ökat kraftigt. Om man ser till hela landet har ökningen gått från cirka 49 000 till nära 152 000 personer. Antalet har alltså mer än tredubblats. Utöver det har 60 000 blivit utförsäkrade från sjukförsäkringen. Allt fler tvingas idag ansöka om socialbidrag för att kunna försörja sig själva och sina familjer.

I vår helårsprognos ser vi effekten av den borgerliga regeringens politik. Det är dags för oss kommunpolitiker att lyfta debatten och visa på effekterna när kommunerna får ta smällen genom ökade kostnader för socialbidrag.

En stor utmaningen vi står inför är alltså att minska arbetslösheten och öka sysselsättningen. Vi kan då vända kostnader för försörjningsstöd till ökade skatteintäkter.

En annan utmaning är att åstadkomma mer samverkan mellan nämnderna. Flera nämnder pekar till exempel på ett behov av fler sociala bostäder för att möte det behov som finns, och avsaknaden av bostäder leder till stora kostnader för dyra tillfälliga lösningar.

Vi behöver också möta de sociala utmaningar kommunen står inför med mer förebyggande arbete. Vi talade vid förra sammanträdet om sociala investeringar och i den debatten var alla eniga om vikten av tidiga insatser men vi var oense om förslaget att tänka nytt för att få mer resurser till arbetet. När vi nu ser prognosen i de sociala nämnderna, UAN -72 MKr, SBN -15 MKr, NHO -14 MKr och ÄLN -17 MKr så inser man att det kommer vara svårt för dessa nämnder att skifta fokus i sin budget och jobba mer förebyggande.

Vi kan konstatera att vi har ett stort arbete framför oss för att möta de utmaningar Uppsala står inför och att hålla en budget i balans.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar