torsdag 22 november 2012

Att binda ris till egen rygg

Bidragen till Uppsalas handikapp- och sociala föreningar föreslås nu minska med ca 600 000 kr. Det växande underskottet inom nämnden för hälsa och omsorg (NHO) är anledningen till att politikerna idag fattade beslut om en besparing. Nämnden beslutade även om en annan prioritering än tidigare. Det innebär bland annat att Kamratföreningen Länken och Länkarna bli helt utan bidrag. Båda föreningarna arbetar med att hjälpa alkoholister till ett liv fritt från missbruk.

Dessa ideella föreningar är oerhört viktiga för många människor, samtidigt som de genomför ett stort förebyggande arbete. Att minska deras resurser är dumdristigt ur ett både mänskligt och ekonomiskt perspektiv.

I ekonomiskt kärva tider är det viktigt att vi genomför kloka besparingar som leder till en ekonomi i balans. Men frågan är om vi inte binder ris till egen rygg när vi drar ner på viktiga förebyggande åtgärder som på sikt minskar kostnaderna.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar