onsdag 14 november 2012

Framtidspartiet Socialdemokraterna

Politiken måste alltid blicka framåt. Den måste alltid handla om framtiden, om det samhälle vi vill skapa imorgon. Den socialdemokratiska politiken har alltid gått ut på att skapa en bättre framtid för alla.

Efter två valförluster i rad inleddes därför ett gediget arbete som har pågått i alla partidistrikt och med alla sidoorganisationer. Vi har haft en process där vi utgått från samhällsproblemen i dag och de värderingar som vi står för. Vi har lyssnat på medlemmarna och på väljarna och vilka utmaningar de ser – men också tagit till oss av deras kritik med målet att förtydliga vår riktning till medborgarna.

Vi vet att våra grundläggande värderingar delas av de flesta människor i Sverige. Vi ska vara den politiska kraft som bäst förstår - och som steg för steg - kan lösa de stora framtidsutmaningar som Sverige står inför idag:

-Den höga arbetslösheten
-De sjunkande skolresultaten
-Hur välfärden ska finansieras i framtiden

Socialdemokraterna ska därför bli framtidspartiet i svensk politik. Vi brinner för att förverkliga vår vision: att alla kan leva ett bättre liv, känna frihet och framtidstro. Det kräver förändringar i partiets politik, organisation och kommunikation – i den ordningen.

Det här är ett långsiktigt arbete som redan har påbörjats. Vi har satt innovation i centrum för svensk politik. Vi har föreslagit investeringar i näringspolitik och klimatinnovationer som ger nya jobb. Vi har utvecklat vår skolpolitik och vi vill investera i utbildning för att stänga rekryteringsgapet på svensk arbetsmarknad. Vårt mål är att Sverige ska ha världens bäst utbildade befolkning!

Att vara framtidspartiet i svensk politik ställer höga krav, men vi vet att vi kommer att klara det. Nyckeln till framgång är samarbete, uthållighet och ett tydlig fokus. Tillsammans kan vi skapa ett Sverige där alla kan leva ett bättre liv, känna frihet och framtidstro.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar