fredag 23 december 2011

God Jul och Gott Nytt År!

Nu är snart året 2011 till ända. För oss socialdemokrater har det varit ett svårt år på riksplanet. Här i Uppsala har vi dock haft möjlighet att bedriva en aktiv oppositionspolitik i flera frågor. Vi inledde 2011 med att bedriva opinion för att Uppsala ska bli en Fairtrade City, vilket även UNT:s ledarsida uttryckte sitt stöd för.

Vi tog initiativ till en kommunal skoldebatt, för att belysa de allvarliga utmaningar som Uppsalas skolor står inför. Vi har föreslagit att kommunen ska tillsätta en jämställdhetskommission för att åtgärda de strukturella skillnaderna i lön mellan män och kvinnor, och vi har lagt en motion till kommunfullmäktige om att införa rätt till heltid. Vi har på många olika sätt varit aktiva i frågan om att kommunen måste bekämpa den växande barnfattigdomen.

Vi har tagit initiativ till att kommunen ska arbeta med sociala investeringar för att förebygga sociala problem, och därmed minska kommunens framtida kostnader samtidigt som mänskliga vinster uppnås. Vi har opinionsbildat för Uppsalas behov av en aktiv bostadspolitik, ställt en senfärdig majoritet till svars för att de inte sätter spaden i jorden för Sävja kulturcentrum, och bidragit till en konstruktiv dialog i arenafrågan.

Vi har genomfört besökturnéer på Uppsalas landsbygd och på friskolor. Vi har presenterat en reviderad skuggbudget med en tydlig satsning på skolan. Flera gånger har vi satt press på majoriteten gällande de uppmärksammade bristerna inom äldreomsorgen och den aktuella förskolekrisen.

Socialdemokraterna i Uppsala har också redovisat en politisk förnyelse och startat både en skolgrupp och ett miljönätverk som arbetar med viktiga frågor och förnyar partiets arbetsformer. Sist men inte minst genomförde vi i slutet av året en succéartad namninsamlingskampanj för att rädda buss 801.

Allt detta utgår från Socialdemokraternas politiska linje, som kan sammanfattas med att vi vill få ut maximalt av varje gemensam skattekrona i arbetet med att möta de problem som kommunens invånare ser.

Vi har högre ambitioner för Uppsala och en politik för framtiden.

God Jul och Gott Nytt År!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar