söndag 8 januari 2012

Redo för vårterminen

Att ledighet alltid ska gå så fort! Jul- och Nyårshelgen har varit härlig med mycket läsning, lek, film och god mat. Flera promenader och grillning vid havet har vi också hunnit med.

Två debattartiklar har jag också fått publicerade och förhoppningsvis lästa! Den första med Mikael Damberg i UNT den 27 december om situationen i gymnasieskolan. Uppsalas tillväxt börjar med barnens uppväxt och då är förskolan och skolan den viktigaste grunden att bygga på. Vi socialdemokrater menar att investeringar i utbildning är den viktigaste investering vi kan göra. Regeringen prioriterar på motsatt sätt. Drygt 5 miljarder kronor nästa år går till att sänka krogmomsen. Socialdemokraterna väljer istället att investera 5 miljarder i utbildningssystemet. Vi vill att Sverige ska ligga i framkant av utvecklingen även imorgon. Då måste vi göra de ansvarsfulla investeringar som framtiden kräver. Vi tänker använda varenda skattekrona rätt för att säkra framtidens tillväxt och välfärd.

Den andra har jag skrivit i dagens UNT tillsammans med Vivianne Macdisi och den handlar om barns tandhälsa. Att grundlägga goda matvanor och bra tandstatus i tidig ålder är en nyckel till en mer jämlik hälsa för alla barn. Skillnaderna i tandstatus och hälsa mellan barn från olika socioekonomiska miljöer är stora, vilket tyder på att det behövs krafttag från samhällets sida. Vi vill sätta ett särskilt fokus på vikten av att folktandvården släpps in i skolorna och bereds tid att arbeta med de ungas tandhälsa.

Imorgon börjar "vårterminen". Nu har jag laddat batterierna och är redo att köra stenhårt igen. Målet är klart. Val(s)eger 2014!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar