söndag 4 december 2011

Högre ambitioner för Sverige

Investeringar i utbildning, infrastruktur och grön omställning. Det är avgörande för en långsiktigt hållbar utveckling och resultatet av Förtroenderådets arbete.

Vi har under helgen hållit Förtroenderåd ute på Stockholms universitet. Stämningen har varit härlig och debatten livlig. Alltså en verklighet så långt från mediabilden man kan komma.

Nu har vi nya mål för utvecklingen av den kunskapsbaserade ekonomin. Vi socialdemokrater har högre ambitioner för Sverige!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar