tisdag 16 oktober 2012

Vi måste prata om arbetslösheten

Hur ska Uppsala möta den höga ungdoms- och långtidsarbetslösheten? Vi föreslår bland annat ett ungdomskontrakt med erbjudande om arbete medan man läser in gymnasiet. För att utveckla och vässa vår jobbpolitik kallade vi idag till en offentlig hearing om arbetsmarknadsläget i Uppsala. Vi skrev också en debattartikel i UNT som följer här i sin helhet;

"Bilden av Uppsala kan tecknas ljus. Med all rätt. Två universitet, ett högspecialiserat universitetssjukhus, forskningstunga statliga verk, närhet till Arlanda och Stockholm samt många företag inom life-science och andra branscher ger Uppsala ett guldläge. Men frågan måste ställas. Har vi slagit oss till ro? Utnyttjar vi verkligen Uppsalas fulla potential?

Arbetslösheten i Uppsala beskrivs i politiska sammanhang gärna som den lägsta i landet. Men arbetslösheten i kommunen är högre än genomsnittet för länet.

En lång rad kommuner i vårt eget län och på andra håll i landet gör bättre ifrån sig. Men det viktiga är inte hur vi ligger till jämfört med andra. Den stora frågan är om vi i Uppsala kommun kan nöja oss med en arbetslöshet på 6,3 procent? Har vi i länet som helhet råd att låta närmare 10 300 av våra invånare gå utan arbete?

Socialdemokraterna tycker inte det. I valet 2006 kallades motsvarande siffror för massarbetslöshet. Arbetslöshet är frihetens motsats. Den håller tillbaka människor, släcker drömmar och bryter ned människors självkänsla. Tillväxten och välfärden i Uppsala hänger på att fler kommer i arbete. På att vi lyckas ta vara på Uppsalabornas fulla potential.

I slutet av september gick 6,3 procent av arbetskraften utan arbete i Uppsala. Och de blir inte färre. De nya jobben blir färre, konkurserna ökar och arbetslösheten stiger.

Bland ungdomar (18–24 år) är arbetslösheten 11,5 procent. Att vi inte klarar av att ge 1 353 av Uppsalas unga en bättre start än så på vuxenlivet är ett underbetyg. Bland utrikesfödda ser vi en arbetslöshet på 15,4 procent. Även det ett slöseri med mänsklig kreativet och vilja att arbeta.

Att Uppsalas arbetsmarknad trots närheten inte växer i takt med Stockholms är oroande. Faktum är att vi i dag nätt och jämt håller jämna steg med befolkningsökningen. Det räcker inte. Jobben måste helt enkelt bli fler.

Regeringen har varit bra på att betona att människor ska arbeta, men inte på att skapa nya jobb.

De försämrade försäkringarna mot arbetslöshet och sjukdom och de generella skattesänkningarna var inte svaret. Den variant av arbetslinjen som prövats de senaste åren har inte levererat.

Arbetslöshet är den främsta orsaken till att människor tvingas söka socialbidrag. Underskottet som hotar kommunens ekonomi består till stor del av ökade socialbidragskostnader. Socialbidragsbudgeten för 2012 beräknas gå back 60,6 miljoner kronor. Antalet hushåll med socialbidrag har ökat kraftigt de senaste åren.

År 2008 var 3 500 hushåll beroende av socialbidrag i Uppsala, i slutet av förra året hade den siffran stigit till 4 500 hushåll.

Vi behöver en nationell jobbpolitik. Och en ansvarsfull ledning för Sveriges fjärde största kommun borde kräva det av sin egen regering. Sverige behöver en politik som sätter jobben främst. Socialdemokraterna presenterar i sin skuggbudget för Sverige breda insatser för att bryta arbetslösheten, stärka hushållens efterfrågan och ta Sverige mot full sysselsättning. Det handlar inte minst om att stärka Sveriges innovationsklimat och därmed skapa förutsättningar för nya jobb att växa fram.

Men med eller utan regeringens hjälp har vi en hemläxa lokalt. Hur ska Uppsala möta den höga ungdoms- och långtidsarbetslösheten? För att få svar på den frågan kallar Socialdemokraterna i dag till en offentlig hearing i Stadshuset om arbetsmarknadsläget i kommunen.

Räcker de insatser som görs när konkurserna nu återigen ökar och arbetslösheten stiger?

En viktig förklaring till den höga ungdomsarbetslösheten är att många inte lyckas ta en fullständig gymnasieexamen.

Därför föreslår vi i den socialdemokratiska skuggbudgeten för Uppsala ett ungdomskontrakt. Den som inte klarat gymnasiet ges möjlighet att arbeta halvtid till avtalsenlig lön samtidigt som han eller hon läser in gymnasiet.

Därför prioriterar vi investeringar i skolan och i förskolan. Och därför vill vi att kommunen tillsammans med näringslivet ska erbjuda alla ungdomar på gymnasiet ett sommarjobb. Alla måste få chansen till en bra utbildning och en fot in på arbetsmarknaden.

De åtgärder som genomförs i Uppsala i dag räcker uppenbarligen inte. Med dagens offentliga hearing inleder Socialdemokraterna i Uppsala därför ett långsiktigt arbete för att utveckla vår jobbpolitik. Vi behöver identifiera de verktyg och politiska beslut som förmår ge fler Uppsalabor arbete och egen försörjning. Vi ser gärna att fler partier deltar i det arbetet. Steg nummer ett är att ta arbetslösheten på allvar. Även i Uppsala.

Marlene Burwick, kommunalråd (S)
Erik Pelling, kommunalråd (S)
Ulrik Wärnsberg
2:e vice ordförande (S) i utbildnings och arbetsmarknadsnämnden"

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar