torsdag 25 oktober 2012

Kultur för äldre

Vi socialdemokrater föreslår i en motion till fullmäktige att kulturnämnden ges i uppdrag att teckna avtal om biblioteksservice för att säkra äldres tillgång på böcker och folkbildning.

Sedan äldrenämnden valde att säga upp avtalet om biblioteksservice har frågan om bokservice och det viktiga kulturuppdraget att främja tillgången på böcker och folkbildningen för äldre hamnat mellan stolarna.

Att tillhandahålla biblioteksservice är ett ansvar som tydligt åligger kulturnämnden och uppdraget bör därför återföras dit. Det är oerhört viktigt att alla människor, oavsett ålder eller hälsa och oavsett om man bor hemma eller på vårdboende, har enkel tillgång till böcker. Böcker berikar våra liv och är en viktig del av folkbildningen. Vi förväntar oss att den borgerliga majoriteten i kommunen tar sitt ansvar och tar hand om frågan där den hör hemma, det vill säga i Kulturnämnden.

Enligt svensk bibliotekslag ska alla medborgare ha tillgång till folkbibliotek. För oss Socialdemokrater är det en lagstadgad princip som inte får naggas i kanten. Ett gott kulturliv ska gälla även för våra äldre och vi anser att det tillgodoses på ett bra sätt genom den uppsökande biblioteksservice som biblioteken erbjuder kommunens vårdboenden, dagverksamheter och träffpunkter.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar