torsdag 18 oktober 2012

EU, den fria rörligheten och hemlöshet

Den fria rörligheten för människor inom EU skapar många möjligheter och knyter ihop människor över nationsgränserna. Men många EU-medborgare som söker sig till Sverige i hopp om att hitta jobb och en ny framtid för sig och sin familj hamnar istället i hemlöshet. Hur många av de som söker sig hit som saknar ett hem är det ingen som vet. EU-migranter syns till exempel inte i Socialstyrelsens hemlöshetsmätningar.

Vi måste göra allt vi kan för att bryta den här utvecklingen och ge människor från hela EU en chans till en ljusare framtid i Sverige och då måste hemlöshet kopplas till centrala politikområden. Kommunerna har en viktig roll i att motverka hemlöshet, men eftersom det i första hand är strukturer på arbetsmarknaden och bostadsmarknaden som hindrar och utestänger EU-migranter krävs ett tydligt nationellt ansvarstagande.

Jag deltog idag på en hearing i Riksdagen där Marika Markovits, direktor vid Stockholms Stadsmission, presenterade deras årliga statusrapport ”Hemlös 2012”, där det senaste årets politiska initiativ för att motverka hemlöshet beskrivs och granskas.

Det som framkom tydligt på hearingen är att regeringen bör driva dessa frågor mycket kraftfullare inom EU. Problemet med hemlösa EU-migranter delas av många länder inom EU och vi måste gemensamt arbeta med olika lösningar. Det kan till exempel handla om tak-över-huvudet-garanti.

Regeringen säger att frågan om hemlöshet är viktig, men agerar tandlöst. De har tillsatt en hemlöshetssamordnare som ägnar all tid åt att åka på turné och samtala med kommunerna. Men inget fokus läggs på det faktum att det är den svaga förankringen på arbetsmarknaden och svårigheten att få tag på bostad som skapar hemlösheten. Och just avsaknaden på en tydlig arbetsmarknadspolitik och bostadspolitik det är den borgerliga regeringens signum.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar