fredag 26 oktober 2012

Varenda minut, så länge jag orkar

– Varenda minut, så länge jag orkar. Det säger en av storläsarna på Karl-Johansgårdarna i Uppsala. Hela dagarna ägnar han åt läsning. Helst läser han historiska skildringar och bra deckare, numera mest böcker med större stil och med hjälp av bladvändaren. Men han lyssnar också på talböcker.

Frågan om tillgången till litteratur för äldre diskuteras nu i Uppsala och i en artikel publicerad idag i UNT kan man läsa om vår motion om bokservice för äldre.

Tidigare i veckan kunde vi också i UNT läsa en artikel om förslaget och hur äldre beskriver det som en personlig katastrof om tillgången till  böcker att läsa eller lyssna på skulle försvinna. I artikeln kan man läsa att det inte enbart är enskilda läsare som drabbas, utan också dementa i läsgrupper och personer som deltar i högläsning vid olika träffpunkter inom äldreomsorgen. Storstilsböcker och inlästa böcker i Daisysystemet tillhandahålls dessutom just från biblioteken.

Kulturnämndens ordförande säger att frågan är för viktig för att hamna mellan stolarna, men det är precis vad den riskerar göra om inget görs.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar