onsdag 17 oktober 2012

Avgifter i skolan

På senaste sammanträdet med utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutade den borgerliga majoritetens om avgifter i gymnasieskolan.

Vi socialdemokrater menar att Uppsala kommun, precis i likhet med många andra kommuner, borde fatta ett lokalt beslut om att skollagens skrivning om en avgiftsfri skola ska gälla fullt ut. Vi menar att det inte ska öppnas för att ta ut olika avgifter för verksamhet som tillhör utbildningen. Detta är viktigt för att bevara en likvärdighet i utbildningen, och att inte utsätta olika elever för situationen där de tvingas att avstå från aktiviteter för att de kostar en avgift för att delta.

Vi menar att innebörden av vad som är en obetydlig kostnad är mycket relativ. För de flesta elever är en obetydlig kostnad inget större problem. För de elever som inte har dessa marginaler kan en obetydlig kostnad vara oöverstiglig. Det offentliga skolväsendet ska ha en högre moralisk standard än att utsätta elever för detta.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar