fredag 2 mars 2012

Alla folks frihet - hela världens fred

Grattis Jan, FN och världen!

Förhindra krig, medla och fokusera på fattigdomsbekämpning och klimatkrisen. Det blir nu fokus för Jan Eliasson, tidigare socialdemokratisk utrikesminister, när han nu blir vice generalsekreterare i Förenta Nationerna. Han får därmed det tyngsta FN-uppdraget som tilldelats en svensk sedan Dag Hammarskjöld var generalsekreterare.

"Det här är resultatet av Sveriges långa tradition av internationellt engagemang. Jan Eliasson har visat att vi kan göra skillnad och inspirerar till fotsatt internationellt arbete", säger Stefan Löfven i ett pressmeddelande.

FN:s generalsekreterare Ban Ki-Moons motivering vid offentliggörandet löd som följer: "Bred erfarenhet av medling i flera konflikter i världen, tidigare ordförande i FN:s generalförsamling samt svensk FN-ambassadör, utrikesminister och kabinettssekreterare."

Jan Eliasson har haft en lång rad tunga uppdrag för Förenta Nationerna. Han har bland annat Ban Ki-moons uppdrag att som en av 15 ambassadörer ansvara för att genomdriva FN:s millenniemål. Eliasson har även som enda svensk varit ordförande för FN:s generalförsamling och 2006 utsågs han till FN:s särskilda sändebud i Darfur av Kofi Annan. Jan Eliasson har även varit undergeneralsekreterare med ansvar för humanitära frågor.

Jag är oerhört stolt och glad över att en svensk socialdemokrat får ett av de viktigaste uppdragen i världen. Att jobba för alla folks frihet, och hela världens fred.

Foto: Klas-Herman Lundgren

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar