söndag 11 mars 2012

Affärshemligheter och medborgarintresset

I takt med att antalet privata utförare inom den offentligt finansierade välfärden ökat är det uppenbart att regelverket inte har hängt med. Den senaste tidens granskning av privata vårdbolag har avslöjat skrämmande missförhållanden. För att komma till rätta med dessa problem krävs en lång rad insatser. En aspekt, som hittills inte uppmärksammats tillräckligt, är svårigheten att få insyn i hur de privata utförarna verkligen fungerar. En mångfald i välfärden förutsätter att det ska vara lätt att jämföra olika alternativ. I dag är det svårt att se hur människor kan göra ett informerat val, när mycket av den relevanta informationen är hemlig.

Vi socialdemokrater vill därför att offentlighetsprincipen och meddelarfriheten ska gälla för privata utförare inom den offentliga välfärden som finansieras med våra gemensamma skattemedel.

Det är en rättighet för medarbetarna och ett viktigt granskningsverktyg som stärker kvaliteten inom verksamheten.

Idag rapporteras att anställda vid ett äldreboende i Almunge som drivs av Carema genast måste informera chefen om de kontaktas av journalister, vilket skapar oro bland personalen. Läs mer i en artikel i dagens UNT.

I väntan på en nationell lagstiftning kan vi lokalpolitiker driva krav på offentlighet och meddelarfrihet i de upphandlingar vi genomför. Att medarbetarna fritt och i hemlighet ska kunna berätta för en journalist om eventuella missförhållanden och vara skyddade mot repressalier, är en viktig garant för att stärka kvaliteten.

Öppenheten gagnar alla och kommer att förbättra kvaliteten, inflytandet och människors valfrihet. Därför är det nödvändigt att införa offentlighetsprincip och meddelarfrihet även inom privat driven vård, skola och omsorg.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar