torsdag 15 mars 2012

Vi har allt att vinna på öppenhet

Idag har jag tillsammans med Erik Pelling och Caroline Andersson lämnat in en motion till kommunfullmäktige om att garantera offentlighetsprincipen och meddelarfriheten inom all skattefinansierad verksamhet.

I dag gäller offentlighetsprincipen och meddelarfriheten enbart den offentliga välfärden. När skattefinansierade verksamheter i Uppsala kommun övergår i privat regi förlorar de anställda idag sin meddelarfrihet samtidigt som allmänhetens och massmedias möjligheter till insyn och kontroll över skattepengarnas användning försämras. Det är naturligtvis ohållbart. I grunden är det här en fråga som borde lösas via lagstiftning men i avvaktan på en lagändring kan Uppsala kommun i avtal med privata utförare garantera allmänheten och massmedia offentlighet och de anställda meddelarfrihet.

Upphandlingspolicyn för Uppsala kommun är under omarbetning. När en ny och förhoppningsvis uppdaterad upphandlingspolicy kan vara klar är inte känt. Allmänhetens och massmedias möjlighet till insyn i alla skattefinansierade verksamheter och de anställdas möjligheter att utan risk påtala problem och missförhållanden för media kan dock inte vänta.

Vi föreslår därför att samtliga nämnder och styrelser får i uppdrag att vid upphandling enligt såväl lagen om offentlig upphandling (LOU) som lagen om valfrihetssystem (LOV) se till att alla anställda i den skattefinansierade verksamheten omfattas av samma meddelarfrihet som de anställda i kommunens egna verksamheter. I klarspråk handlar det om att garantera ett
effektivt meddelarskydd med dess efterforsknings- och repressalieförbud. Vi föreslår också att samtliga nämnder och styrelser får i uppdrag att se till att också allmänhetens insyn i den upphandlade verksamheten garanteras.

Allmänhetens och massmedias möjligheten till insyn och granskning, och personalens möjlighet att anonymt slå larm är väldigt viktiga verktyg för att granska och säkra kvaliteten inom välfärden. Vidare förutsätter en mångfald i välfärden att det ska vara lätt att jämföra olika alternativ. I dag är det svårt att se hur människor kan göra ett informerat val, när mycket av den relevanta informationen är hemlig.

Vi har allt att vinna på öppenhet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar