torsdag 8 mars 2012

Tre åtgärder för ökad jämställdhet

Idag på internationella kvinnodagen efterlyser Socialdemokraterna i Uppsala handling för att konkret åtgärda de jämställdhetsproblem vi ser i samhället. Vi presenterar därför idag tre S-förslag för ökad jämställdhet i Uppsala.

Vägen till ett jämställt Uppsala går genom en arbetsmarknad där kvinnor och män har samma rätt till arbete och ekonomiskt oberoende. För att få en jämställd arbetslinje i Uppsala behöver vi fler förskoleplatser, införa rätt till heltid, och tillsätta en jämställdhetskommission som ser över hur vi ska nå jämställda löner och arbetsvillkor i kommunen.

Socialdemokraternas tre förslag för ökad jämställdhet i Uppsala kommun:

Fler förskoleplatser. Om Socialdemokraterna får väljarnas förtroende efter valet 2014 kommer en förskolegaranti värd namnet att toppa vår att-göra lista. Uppsala befinner sig i en förskolekris. Många familjer har inte fått erbjudande om en förskoleplats och ännu fler har fått orimliga erbjudanden om en plats långt ifrån hemmet. De som drabbas är föräldrar och barn. Ansvaret är politiskt.

Inför rätt till heltid. I synnerhet många kvinnor blir idag endast erbjudna deltidstjänster. I en motion till kommunfullmäktige föreslår Socialdemokraterna att heltid ska vara en rättighet för alla anställda och deltid en möjlighet för dem som behöver gå ned i arbetstid. I grunden handlar det om att minska antalet osäkra anställningar och att kunna försörja sig på sitt jobb.

Tillsätt en jämställdhetskommission. Vi vill att en jämställdhetskommission i Uppsala kommun ska samla de politiska partierna och fackförbunden för att ta ett gemensamt ansvar för att åstadkomma jämställda löner och arbetsvillkor i kommunen. Uppsala kommun är en stor arbetsgivare och har därmed ett stort ansvar för att bidra till ändrade strukturer. Kommunens jämställdhetsarbete bör bli tydligare och ges en bättre styrning.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar