tisdag 1 februari 2011

Oroande ökning av barnfattigdomen i Uppsala

Uppgifterna om den ökande barnfattigdomen i Uppsala som Rädda Barnen presenterade idag måste tas på största allvar. Rädda Barnen visar att trenden med en minskad andel barn som lever i ekonomisk utsatthet har brutits. Mellan 2007 och 2008 ökade barnfattigdomen i Uppsala med 0,6 procentenheter till sammanlagt 10,4 procent. Hur den ekonomiska krisen har slagit under 2009 och 2010 är ännu inte känt.

Vi vet sedan tidigare att Uppsala är en stad med stora klyftor mellan olika stadsdelar och vi ser också en ökad segregation i skolorna. Nu har vi också fått svart på vitt att mer än vart tionde barn i Uppsala lever under knappa ekonomiska förhållanden. Det är naturligtvis inte acceptabelt.

Det är en paradox att vi trots att Uppsala är rikare än någonsin ser att klyftorna mellan de fattigaste och de rikaste barnen växer men det betyder inte att det måste vara så. Det ligger i allas intresse att vi lyckas pressa tillbaka barnfattigdomen. Regeringen har ett stort ansvar och en nationell handlingsplan mot barnfattigdomen vore verkligen på sin plats men vi har även en egen hemläxa att göra här i Uppsala.

Fattigdomen påverkar alla delar av de här barnens liv. Det sociala och ekonomiska utanförskapet resulterar ofta i sämre hälsa, sämre utbildning, en mindre aktiv fritid och ett liv under betydligt otryggare förhållanden än andra barn. Det här handlar i grunden om Uppsalas tillväxt, det är en stor förlust också ekonomiskt att så många barn får se sina handlingsmöjligheter beskurna. Redan på nästa kommunfullmäktige kommer vi socialdemokrater därför att lyfta frågan om hur vi kan minska barnfattigdomen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar