torsdag 24 februari 2011

Handslag mot barnfattigdom

Idag har vi Socialdemokrater presenterat vårt förslag om ett handslag mot barnfattigdom. Enligt siffror från Rädda Barnen ökar barnfattigdomen i Uppsala. Mer än vart tionde barn i Uppsala växer idag upp i hem där det inte finns pengar att täcka det allra nödvändigaste.

I en interpellation ställd till kommunstyrelsens ordförande Gunnar Hedberg (M) efterfrågar vi konkreta åtgärder samt föreslår ett lokalt handslag mot barnfattigdomen, där kommunen i samverkan med frivilligorganisationer och det civila samhället kraftsamlar för att minska barnfattigdomen.

Nu i sportlovstider blir fattigdomen extra tydlig. Att inte kunna åka bort under lovet eller delta i fritidsaktiviteter som kostar pengar är för många av de här barnen förknippat med skamkänslor. Det slopade stödet till föreningslivets sportlovsaktiviteter förvärrar situationen. Vi vet också det sociala och ekonomiska utanförskapet ofta resulterar i sämre hälsa, sämre utbildning och ett liv under betydligt otryggare förhållanden än andra barn. Att så många barn får se sina handlingsmöjligheter begränsade påverkar hela Uppsalas utveckling. Vi söker därför en politisk överenskommelse mellan partierna för att gemensamt anta en lokal handlingsplan med konkreta åtgärder för att pressa tillbaka fattigdomen och underlätta för de barn som drabbas.

Förslaget rapporteras i UNT och Radio Uppland.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar