måndag 28 februari 2011

Borgerligt nej till Fair Trade

Klubban föll precis. De borgerliga partierna i Uppsala kommunfullmäktige har precis beslutat att inte ansöka om diplomering för att bli en Fairtrade City. Att majoriteten fortfarande inte kan se politikens möjlighet att åstadkomma någon skillnad i arbetet för en hållbar framtid är djupt beklagligt.

Här är mitt anförande på kvällens sammanträde med kommunfullmäktige:

Ordförande - Fullmäktige

Jag vill börja med ett citat från FN:s första miljötoppmöte 1972. ”När det gäller människans livsmiljö finns det ingen individuell framtid, varken för människor eller nationer. Framtiden är gemensam…” Den som sade det var Olof Palme.

Hållbar utveckling handlar både om att ta och skapa möjligheter för att ställa om samhället i en långsiktigt uthållig och ansvarsfull riktning.

Vi socialdemokrater har sedan länge drivit frågan om att Uppsala ska bli en Fairtrade City. För oss är det självklart att vi, som Sveriges fjärde största kommun, ska vara med och bidra i det gemensamma arbetet för en hållbar framtid.

Genom diplomeringen som en rättvisemärkt kommun skulle vi, tillsammans med det lokala näringslivet och det civila samhället, aktivt kunna arbeta för fler rättvisemärkta produkter i kommunen. Därigenom skulle vi samtidigt agera kraftfullt mot barnarbete, tvångsarbete, ekonomisk brottslighet, hälsofarlig arbetsmiljö och oseriösa företags försök att komma undan miljölagstiftning.

En sådan insats ingår dock inte i Alliansens politiska ramverk. Moderaternas kommunalråd Cecilia Forss betecknar i dagens UNT istället vårt förslag om att Uppsala ska bli en Fairtrade City som ”socialism”.

I Alliansens Uppsala kan vi alltså ha dubbdäcksförbud på Kungsgatan och källsortering i kommunens byggnader, men när det handlar om att köpa in produkter som främjar bättre arbetsvillkor och miljön i andra delar av världen sätter Moderaterna stopp.

Frankrikes president Nicolas Sarkozy kan använda sitt politiska inflytande till att avbryta handeln med Khadaffis förtryckarregim i Libyen, men när det nu finns ett färdigt förslag på hur Uppsala kan motverka barnarbete och tvångsarbete anser majoriteten att det ligger utanför politikens uppgift.

Vi är alla medvetna om att klimathotet är på allvar och att mänskliga rättigheter dagligen kränks. Att majoriteten fortfarande inte kan se politikens möjlighet att åstadkomma någon skillnad är därför djupt beklagligt.

Ordförande – Fullmäktige

Jag vill yrka bifall till S, MP och V-reservationen i Kommunstyrelsen om att Uppsala kommun ska ansöka om diplomering som Fairtrade City, och därmed ansluta oss till de andra 41 svenska kommuner som redan är certifierade, och de minst fem till som blir det under våren.

Tack för ordet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar