fredag 17 februari 2012

Gör sociala investeringar möjliga i Uppsala!

Att det är bättre att agera förebyggande än att försöka reparera skador i efterhand är en gammal sanning. Dessutom är det en bättre ekonomisk politik. I en motion till kommunfullmäktige föreslår vi Socialdemokrater därför att det inrättas en social investeringsfond i Uppsala. Den ska användas till att förebygga marginalisering, skolavhopp och långvarig arbetslöshet.

Investeringar i byggnader och infrastruktur är vardag i den kommunala verksamheten. Men hittills har det varit nästan omöjligt att på samma sätt investera i människor. Trots att de flesta är ense om att vi måste satsa mer förebyggande används resurserna i allt för stor utsträckning istället till att reparera redan uppkomna skador.

Det barn som växer upp i en miljö där han eller hon riskerar att hamna i ett utanförskap, med dåliga skolbetyg, en väntande arbetslöshet samt ett eventuellt missbruk, drabbas inte bara av en personlig tragedi. Utanförskap innebär också stora kostnader för samhället.

Enligt nationalekonomen Ingvar Nilsson, som under flera år arbetat med just de här frågorna, finns det inte en riskaktie på börsen som är så lönsam som att verkligen satsa på barn och unga. Genom att sätta en prislapp på utanförskapet har han gjort det möjligt att tala om vad det är värt att undvika utanförskapet.

Genom att avsätta ekonomiska resurser för sociala investeringar gör vi det möjligt att prioritera det förebyggande arbetet i Uppsala kommun. Det handlar inte om någon engångsinsats utan om ett nytt förhållningssätt med större fokus på tidiga insatser.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar