torsdag 26 januari 2012

(S)tålmannen

Den senaste tiden har varit utmanande för Socialdemokraterna. Partiledningen, personifierad av partisekreterare Carin Jämtin, har genom ett genuint engagemang, klokskap och en omtanke för socialdemokratins framtid dock lyckats hantera ett exceptionellt läge. Det är positivt att Socialdemokraterna nu kan presentera en samlande ledare och därmed åter kunna utgöra den ledande kraften för fler jobb, ökad jämlikhet och en bättre användning av våra gemensamma skattemedel.

Stefan Löfven är ett bra val som partiledare. Han är en pragmatisk politiker med mycket goda ledaregenskaper och med ett starkt internationellt engagemang. Det känns både spännande och tryggt och jag tror att han har goda förutsättningar att leda en framtidsinriktad socialdemokrati.

Löfven står starkt i den socialdemokratiska traditionen att ta ansvar för både jobb och ekonomi. Det visade han inte minst under finanskrisen genom att bidra med konstruktiva lösningar som räddade många arbetstillfällen. Han förstår behovet av att ta tillvara på varje skattekrona för att förbättra för löntagarna, och att förskola, skola och sjukvård är en naturlig del av arbetslinjen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar