onsdag 11 januari 2012

Allt fler barn berörs av vräkning

Under förra året berördes 663 barn av vräkning, en ökning med 5 procent jämfört med 2010. Det visar ny statistik från Kronofogden. Detta trots att det är ett av målen i regeringens hemlöshetsstrategi att inga barn ska vräkas. Läs mer här.

Det är helt oacceptabelt att barn tvingas lämna sina hem. Barnen har rätt till en trygg boendemiljö och möjlighet till ett socialt liv och skolgång utan ständiga uppbrott.

"Nu måste barnens skydd stärkas genom åtgärder på både kommunal och nationell nivå", säger Barombudsman Fredrik Malmberg.

Jag håller helt med honom. Förebyggande insatser måste stå i fokus och både förändringar i lagstiftningen och insatser i kommunerna krävs.

Uppsala kommun har faktiskt antagit en nollvision mot vräkningar av barn. Trots det har 31 barn vräkts sedan 2008. Jag har i en interpellation till kommunfullmäktige lyft denna fråga, för att efterhöra vad den borgerliga majoriteten avser göra.

Jag kan inte acceptera dessa vräkningar - kan du?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar