torsdag 12 januari 2012

Uppryckning krävs i styrningen för hållbar utveckling

Vi Socialdemokrater efterlyser ett större politiskt engagemang, en tydligare styrning och en bättre uppföljning av kommunens arbete för hållbar utveckling. I en motion till kommunfullmäktige presenterar vi idag två konkreta förslag för hur Uppsala kommun på ett bättre sätt kan styra för en hållbar utveckling. Den ekonomiska, sociala och miljömässiga situationen i Uppsala kräver en uppryckning. Vi vill:


1) Vässa kommunens hållbarhetspolicy och utveckla uppföljningen i det årliga hållbarhetsbokslutet. I detta arbete vill vi involvera medborgarna, näringslivet och universiteten.


2) Se till att inte bara de ekonomiska konsekvenserna av varje beslut ingår som en obligatorisk del av beslutsunderlaget i kommunfullmäktige utan att man även ska ta hänsyn till de sociala och miljömässiga konsekvenserna inför alla beslut.


Carl Lindberg skriver i dagens UNT om motionen och vikten av att lyfta denna fråga. Läs artikeln här.


Uppsala har allt att vinna på att ta täten i arbetet för en hållbar utveckling. Inte minst för att det är där många av de nya jobben kommer att växa fram. I Uppsala har vi kunskaperna. Vi har tekniken. Vi har resurserna. Låt oss använda dem!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar