lördag 30 april 2011

Rätten till heltid

Idag skriver jag och Erik Pelling på UNT debatt om heltider. Vi skriver bland annat:

"Heltid är en avgörande fråga för den anställde. Det ofrivilliga deltidsarbetet i kommunen innebär inte bara lägre lön för den enskilde medarbetaren utan också lägre ersättning om man blir sjuk, mindre föräldrapenning om man får barn, sämre arbetslöshetsersättning om man förlorar jobbet och lägre pension när man blir gammal.

Ändå har mer än en fjärdedel av Uppsala kommuns anställda endast en deltidstjänst. Det är inte en god personalpolitik och det gör inte kommunen till en attraktiv arbetsgivare.

Som kommunalråd för Socialdemokraterna i landets fjärde största kommun tänker vi göra vad vi kan för att se till att Uppsala kommun är ett föredöme som arbets­givare.

Vi vill minska antalet osäkra anställningar, ersätta de ofrivilliga deltiderna med heltidstjänster och göra heltid till utgångspunkt vid alla nyanställningar."

Läs gärna hela artikeln här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar