lördag 9 april 2011

Rapport från distriktskongressen

Distriktskongressen är i full gång och har nu valt en ny ordförande, den första kvinnliga ordföranden under distriktets hundraåriga historia. Det är Agneta Gille som nu tar över klubban efter Thomas Östros. Ett stort grattis till Agneta och till oss i distriktet som med Agneta får en färgstark ordförande med brett stöd i hela länet och med en gedigen erfarenhet av både parlamentariskt och organisatoriskt arbete i partiet.

Många motioner inom vitt skilda områden behandlas också, uttalanden antas om att bekämpa barnfattigdom, utveckla Akademiska sjukhuset och att stödja demokratirörelserna i Mellanöstern.

Vi har också haft besök av vår nyvalda partisekreterare Carin Jämtin. Hon talade om läget i partiet och det behov vi har av att utveckla både arbetsformerna och sättet vi utser företrädare på. Hon talade också om vår politik som vi nu ska utveckla med sikte på att anta ett nytt partiprogram på den ordinarie partikongressen 2013. Vi ska också under hösten ha ett förlängt Förtroenderåd för att diskutera. Carin beskrev på ett mycket bra sätt betydelsen av att vi arbetar för en kunskapsbaserad ekonomi och tillväxt, en värdegrundad tillväxt och sociala investeringar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar