måndag 18 april 2011

Mitt i budgetprocessen

Utanför mitt fönster i Stadshuset står en blomsterlåda fylld med nyplanterade blommor. Passar på att njuta av anblicken av dom samtidigt som jag grunnar över nästa års budget. I fredags hade vi en budgetkonferens med kommunfullmäktigegruppen och diskuterade politiska prioriteringar. Vi hade väldigt bra diskussioner och jobbade hårt med prioriteringslistor.

Jag sitter också och grunnar över majoritetens budgetarbete, framförallt vad gäller beslut om vilka prognoser som ska gälla för kommunens IVE. Det skiljer mycket mellan SKL:s skatteprognos i februari och skatteprognosen i regeringens vårbudget. Och SKL:s nästa prognos (som kommunen brukar följa) kommer först den 3 maj. Ett dilemma för kommunledningen, men också för oss som inte vet vilket underlag som ska gälla.

Blommorna utanför mitt fönster är blå, men jag anar att tulpanerna som ännu inte slagit ut är röda. Det är färgskifte på gång.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar