torsdag 28 april 2011

Beredningen för socialpolitik och individomsorg

Idag gjorde jag debut som ordförande i en beredning på SKL (Sveriges Kommuner och Landsting, Beredningen för socialpolitik och individomsorg. Det är väldigt spännande och ärofullt att ha blivit vald till det viktiga uppdraget.

Vi hade idag uppe två väldigt viktiga frågor. Den första gäller Missbruksutredningen som igår överlämnades till regeringen från utredaren Gerhard Larsson. Utredningen ska nu ut på en remissbehandling men under hela utredningsarbetet har frågorna kontinuerligt diskuterats inom SKL och det finns starka kritiska synpunkter på utredningen från bland annat SKL och Socialstyrelsen.

Läs gärna mer i den debattartikel som igår publicerades på Newsmill och som finns på SKLs hemsida.

Den andra fråga vi behandlade gäller Upprättelseutredningen. Det är en fortsättning på Vanvårdsutredningen som har utrett och beskrivit de hemska och omfattande övergrepp som skett på barn i samhällets vård. Utredningen föreslår nu att samhället ber de utsatta om ursäkt genom en ceremoni under ledning av Statsministern och representanter från Kommunsverige. Även ekonomisk ersättning till offren föreslås.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar